กฎกติกาของสมาชิก Sbobet

sbobet

1.ผู้ที่เป็นสมาชิก sbobet ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไอดีสมาชิกพร้อมรหัสผ่านเข้าระบบที่ได้ไปสมาชิกต้องดูแลและรักษาเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยให้คนทั่วไปได้ทราบถึงข้อมูลเหล่านั้น

3.ท่านที่เป็นสมาชิกจะต้องทราบถึงเงื่อนไขทั้งของเว็บไซต์ Sbobet โดยสามารถอ่านรายละเอียดรับถึงกฎ-กติกาของเว็บไซต์เสียก่อนเพราะทางเว็บไซต์จะไม่รับความผิดชอบใดๆที่เกิดจากการที่สมาชิกได้กระผิดเอง

4.สมาชิกที่เป็นเจ้าของไอดีมีอำนาจเด็ดแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ

5. Sbobet รักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไม่เปิดเผยให้คนอื่นได้ทราบนอกจากจะเป็นเจ้าตัวของเจ้าของไอดีเท่านั้น

6.หลังจากที่สมาชิกได้ไอดีไปแล้วเมื่อเข้าเล่นกรุณาตรวจสอบยอดเครดิตที่ท่านได้ฝากว่าตรงกันหรือเปล่าเมื่อมียอดไม่ตรงให้ติดต่อกลับมาทางเว็บไซต์Sbobetภายใน24ชั่วโมงหากเกินกว่าเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขทางเว็บไซต์จะไม่แก้ไขข้อมูลเครดิตใดๆทั้งสิ้นถือว่าสมาชิกได้ยอมรับในเครดิตดังกล่าวแล้ว

7.ในกรณีที่มีการอัพยอดเงินเครดิตเกินจำนวนจริงที่ท่านสมาชิกเล่นได้ ให้สมาชิกแจ้งกลับมาที่ทีมงานSbobetทุกครั้งและทันทีที่มีการอัพเดตจำนวนเครดิต มิฉะนั้นทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งถอนในทุกกรณี

8.ทางทีมงานSbobetจะยึดถือข้อมูลที่ท่านได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกเป็นหลัก โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นหากท่านต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลต่างๆหรือแจ้งปัญหาติดขัดเกี่ยวกับการเล่นหรือการเปลี่ยนรหัสผ่านรวมทั้งการปลดล๊อคไอดี สมาชิกจำเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องถ้ามีข้อมูลไม่ตรงตาที่ได้ระบุไว้ทีมงานSbobetจะไม่ดำเนินการใดๆตามที่สมาชิกร้องของ และหากสมาชิกเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จะต้องแจ้งให้ทีมงานได้รับทราบเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูลล่าสุดให้เป็นปัจจุบัน

9.Sbobet จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดในการเดิมพันอันเนื่องมาจากการสื่อสารใดของสมาชิกเอง

10.ทางSbobetของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไอดีสมาชิกที่ไม่ทำการเคลื่อนไหวภายใน3เดือนไปทันทีที่มีการตรวจสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>